Heidevolk – Ontwaakt

Ontwaakt

Onder het juk van het rijk geboren
In het vuur der vrijheid gesmeed
Het volk in chaos verloren
Ziet een toekomst en herleeft

Ontwaak met woede in de Sakser hand
Zonen en dochters van het Noorderland
Verrijzen de schaduw, vecht tegen het rijk
Herneem het land, beantwoord de roep
Der vrijheid

De tijd ontbond de gevallen staat
Legioenen keren zich tegen elkaar
Keizers die bloeden, het rijk valt uit één
Rome brandt en scheurt in twee

???
Verenigde staten van het Noorderland
Laden geschenk en gezegen
En smeed u vol in de aardebrand

Nu is de tijd van het val van het Rijk
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt

Schouder aan schouder herrijzen wij
Vechten voor vuur en ons gelijk
Schild aan schild overwinnen wij
En breken de macht van het keizerrijk

Elke strijd door mijn volk gestreden
Elke slag brengt de dromen voort
Met zwaard en schild wordt het rijk verdreven
En wordt de stem van mijn volk gehoord

Nu is de tijd van het val van het Rijk
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt
Nu is de tijd verenigd in de strijd
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt
Wach auf

Geboren unter dem Joch des Imperiums
Im Feuer der Freiheit geschmiedet
Die Menschen verloren im Chaos
Sieht eine Zukunft und lebt wieder auf

Wachen Sie mit Wut in der sächsischen Hand auf
Söhne und Töchter des Noorderlandes
Der Schatten steigt und kämpft gegen das Imperium
Geben Sie das Land erneut ein und beantworten Sie den Anruf
Der Freiheit

Die Zeit löste den Fall auf
Legionen drehen sich gegeneinander
Kaiser, die bluten, das Reich fällt einem aus
Rom brennt und zerreißt

???
Vereinigte Staaten der nördlichen Niederlande
Geschenk und Segen laden
Und schmiede dich ins Erdfeuer

Jetzt ist die Zeit des Falles des Imperiums
Und wir nehmen dieses Land jetzt, wo Freiheit ruft und die Erde brennt

Wir steigen wieder Schulter an Schulter auf
Kampf um Feuer und uns recht
Wir überwinden Schild zu Schild
Und brechen Sie die Macht des Imperiums

Jede Schlacht meines Volkes
Jeder Schlag bringt die Träume hervor
Das Reich wird mit Schwert und Schild vertrieben
Und die Stimme meines Volkes ist zu hören

Jetzt ist die Zeit des Falles des Imperiums
Und wir nehmen dieses Land jetzt, wo Freiheit ruft und die Erde brennt
Jetzt ist die Zeit im Kampf vereint
Und wir nehmen dieses Land jetzt, wo Freiheit ruft und die Erde brennt


Ähnliche Songtexte