Wardruna – Heimta Thurs

Heimta Thurs

Den tridje er deg,
ok tri ek nemnar.

Thurs.

Med den tridje du ris,
ok vegen er nemd.
Thurisaz

Der dritte du bist
und drei rufe ich an.

Do.

Zum dritten erheben Sie sich,
der weg wurde gesprochen.


Ähnliche Songtexte